Priečinok Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
FZKIJ. Ondrejičková30.05.2014
26.04.2019
TF
J. Ondrejičková
30.05.2014
20.03.2019
FEŠRRJ. Ondrejičková30.05.2014
10.01.2019
FAPZ
30.05.201421.02.2017
FBP
J. Ondrejičková
30.05.2014
30.05.2014
FEM30.05.2014
30.05.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.