Priečinok Laboratórny materiál, prístroje, pomôcky a vybavenie

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Laboratórny materiál, prístroje, pomôcky a vybavenie.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Vysvetlenie/doplnenie výzvy
Vysvetlenie/doplnenie výzvy
09.03.201509.03.2015
Vysvetlenie/doplnenie výzvy
Príloha č. 2
I. Kružlíková
09.03.2015
09.03.2015
Vysvetlenie/doplnenie výzvy
Príloha č. 1I. Kružlíková09.03.201509.03.2015
príloha 2
26.02.2015
26.02.2015
príloha 1
26.02.2015
26.02.2015
VýzvaI. Kružlíková26.02.2015
26.02.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.