Priečinok 2015

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2015.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica č. 8/2015 zo zasadnutia AS TF_09-11-2015
V. Vozárová09.11.2015
11.02.2016
Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia AS TF_10-12-2015Originál zápisnice z ostatného za...
10.12.2015
12.01.2016
Zápisnica č. 7/2015 zo zasadnutia AS TF_27-10-2015
27.10.201509.12.2015
Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS TF_21-10-2015V. Vozárová21.10.201521.10.2015
Zápisnica č. 6/2015 zo zasadnutia AS TF_30-09-2015
V. Vozárová30.09.201502.10.2015
Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia AS TF_18-09-2015
18.09.2015
02.10.2015
Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia AS TF_09-07-2015
V. Vozárová
09.07.2015
02.10.2015
Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia AS TF_27-05-2015
27.05.2015
03.07.2015
Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia AS TF_31-03-2015
31.03.2015
14.04.2015
Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia AS TF_03-03-2015V. Vozárová
03.03.2015
04.03.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.