Folder JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 13).

1-10 11-13

Name
Comments
Entered by
Document dateModificationsDisplay
Attachment
Dekrét
E. Kaliariková
03/03/2017
03/03/2017
Vymenúvacie konanie
E. Kaliariková
12/15/2015
12/15/2015
Pozvánka
12/15/2015
12/15/2015
Návrh na udelenie titulu "docent"
12/08/2015
12/08/2015
Prezenčná listina VR FEM, 25.11.2015E. Kaliariková
12/04/2015
12/04/2015
Rozhodnutie VR FEM, 25.11.2015
12/04/2015
12/04/2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednáškyE. Bieleková
05/06/2015
08/21/2015
Suhlas dotknutej osoby
E. Bieleková05/27/2015
07/22/2015
posudok_Skodova-Parmova
07/22/2015
07/22/2015
posudok_Buday
07/14/2015
07/14/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
dokumenty