Priečinok JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
E. Kaliariková
03.03.2017
03.03.2017
Vymenúvacie konanieE. Kaliariková15.12.201515.12.2015
Pozvánka
E. Kaliariková
15.12.2015
15.12.2015
Návrh na udelenie titulu "docent"E. Kaliariková
08.12.2015
08.12.2015
Prezenčná listina VR FEM, 25.11.2015E. Kaliariková
04.12.2015
04.12.2015
Rozhodnutie VR FEM, 25.11.2015
04.12.2015
04.12.2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
06.05.201521.08.2015
Suhlas dotknutej osoby27.05.201522.07.2015
posudok_Skodova-Parmova
22.07.2015
22.07.2015
posudok_Buday
14.07.2015
14.07.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
dokumenty