Folder studijne

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder studijne.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 28).

1-10 11-20 21-28

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Dohoda o odbornej praxi študenta v anglickom jazykuI. Takáč11/29/201111/29/2011
Dohoda o odbornej praxi študentovI. Takáč11/29/201111/29/2011
Harmonogram výuky v akademickom roku 2014-2015I. Takáč06/29/201406/29/2014
Kde poskytuje SPU ubytovanie pre svojich študentov v ak. roku 2010/2011I. Takáč11/28/201111/28/2011
Nové študijné plány na ak.r. 2010/2011I. Takáč01/20/201201/20/2012
Pokyny k tvorbe rozvrhov na ak. rok 2011/2012I. Takáč11/28/201111/28/2011
Pokyny pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy diplomových prác v ak. roku 2011/12I. Takáč11/29/201111/29/2011
Pokyny pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy bakalárskych prác v ak. roku 2011/12I. Takáč11/28/201111/28/2011
Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2011/2012 na I., II. a III. stupni štúdiaI. Takáč11/28/201111/28/2011
Report on Educational Activities of FESRD for the Academic Year 2012/2013I. Takáč01/16/201401/16/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 9 of 9).

NameEnter folder
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus