Folder studijne

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder studijne.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 28).

1-10
11-20

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Dohoda o odbornej praxi študenta v anglickom jazyku
11/29/2011
11/29/2011
Dohoda o odbornej praxi študentov
I. Takáč11/29/2011
11/29/2011
Harmonogram výuky v akademickom roku 2014-2015
I. Takáč06/29/2014
06/29/2014
Kde poskytuje SPU ubytovanie pre svojich študentov v ak. roku 2010/2011
11/28/201111/28/2011
Nové študijné plány na ak.r. 2010/2011
I. Takáč01/20/201201/20/2012
Pokyny k tvorbe rozvrhov na ak. rok 2011/2012
11/28/2011
11/28/2011
Pokyny pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy diplomových prác v ak. roku 2011/12
11/29/2011
11/29/2011
Pokyny pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy bakalárskych prác v ak. roku 2011/12
11/28/2011
11/28/2011
Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2011/2012 na I., II. a III. stupni štúdia
I. Takáč
11/28/2011
11/28/2011
Report on Educational Activities of FESRD for the Academic Year 2012/2013I. Takáč01/16/2014
01/16/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 9 of 9).

Name
Enter folder
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus