Folder Medzinárodné štúdium

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Medzinárodné štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 3 of 3).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Pokyny pre študentov na realizáciu mobilít v rámci medzinárodných vzdelávacích programov
12/15/2011
12/15/2011
Praktické informácie pre študentov, ktorí idú študovať do USAI. Takáč11/30/2011
11/30/2011
Propagačný leták - Medzinárodné magisterské štúdium v oblasti rozvoja
I. Takáč11/30/2011
11/30/2011


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.