Priečinok Dokumenty na web

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty na web.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 16).

1-10 11-16

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica č.7_11.2.2011
16.04.2012
16.04.2012
Správa o činnosti AS FBP SPU v Nitre za obdobie od 8. 11. 2010
16.04.2012
16.04.2012
Zapisnica č.6_4.2.2011
16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.5_13.1.2011
P. Magdolen
16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.9_3.5.2011
16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.8_19.4.201116.04.201216.04.2012
Správu o činnosti AS FBP SPU v Nitre za funkčné obdobie 2006 až 2010
P. Magdolen16.04.201216.04.2012
Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FBPP. Magdolen
03.04.2012
03.04.2012
Rokovací poriadok AS FBP
03.04.2012
03.04.2012
Volebný poriadok pre voľby do Akademického senátu
03.04.2012
03.04.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Aktuality