Folder Dokumenty na web

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty na web.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 110).

1-10
11-20 31-40 ...

NameCommentsEntered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Dodatok č.2 k Príkazu rektorky č.4/2020 : Organizácia a podmienky prevádzky ŠDaJ na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021
10/01/202010/01/2020
Vzdelávanie študentov bude prebiehať dištančnou metódou
J. Polák
09/30/2020
09/30/2020
Harmonogram 2020-2021
J. Polák09/18/202009/18/2020
Dôležité informácie pre študentov prvých ročníkov
09/18/202009/18/2020
Výzva na predkladanie žiadostí - Národný štipendijný program SR
09/16/2020
09/16/2020
harmonogram 2020-2021
J. Polák
10/14/2013
09/16/2020
Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 3/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/202109/15/202009/15/2020
Second announcementJ. Polák09/10/2020
09/10/2020
podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka 2021/2022.
09/10/2020
09/10/2020
Príkaz rektorky č. 3/2020
09/08/202009/08/2020


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 21).

Name
Enter folder
Agrobiotech
GA FAPZ
katalog anglicky
BUP syposium 2020
absolventi
katedry fakulty
pdf
Anglická stránka
Smernica o záverečných a habilitačných prácach
EFFAB/ FABRE – TP