Folder Dokumenty na web

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty na web.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 109).

1-10 41-50 ...

Name
CommentsEntered byDocument date
Modifications
DisplayAttachment
Harmonogram 2020-2021
09/18/2020
09/18/2020
Dôležité informácie pre študentov prvých ročníkov
J. Polák09/18/2020
09/18/2020
Výzva na predkladanie žiadostí - Národný štipendijný program SR
09/16/202009/16/2020
harmonogram 2020-2021J. Polák10/14/201309/16/2020
Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 3/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021J. Polák09/15/202009/15/2020
Second announcement
J. Polák
09/10/2020
09/10/2020
podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka 2021/2022. J. Polák
09/10/2020
09/10/2020
Príkaz rektorky č. 3/2020
09/08/2020
09/08/2020
Zápisy na III. stupeň doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020 J. Polák07/16/2019
07/31/2020
Možnosť získať štipendium v rámci programu SCIENCE by WOMAN07/23/202007/23/2020


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 20).

NameEnter folder
Agrobiotech
GA FAPZ
katalog anglicky
BUP syposium 2020
absolventi
katedry fakulty
pdf
Anglická stránka
Smernica o záverečných a habilitačných prácach
EFFAB/ FABRE – TP