Folder Štúdium

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Doklady zahraničného uchádzačaM. Granátová03/19/201503/19/2015
Dni otvorených dveríM. Granátová10/28/201310/15/2014
Prečo študovať na SPU v NitreM. Granátová03/12/201303/12/2013
Prihláška na III. stupeňM. Granátová05/31/201205/31/2012
Vysvetlenia k IM. Granátová05/30/201205/30/2012
Vysvetlenia k IIM. Granátová05/30/201205/30/2012
Pihláška na II. stupeňM. Granátová05/30/201205/30/2012
Prihláška na I. stupeňM. Granátová05/30/201205/30/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 15).

NameEnter folder
Študijné plány
Sprievodca študentov - ECTS
Časové harmonogramy
Informácie pre ŠŠP
Kvalita
Absolventi
Školné
Celoživotné vzdelávanie
Univerzita tretieho veku dokumenty
Záverečné práce