Folder Školné

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Školné.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 55).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Výňatok z dodatku k štatútu a doklady ku žiadosti o zmenu školnéhoM. Granátová08/27/201408/30/2018
Školné a žiadosť o zmenu školného 2018M. Granátová08/30/201808/30/2018
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov k zmene školnéhoM. Granátová08/30/201808/30/2018
Školné za EF AJ 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Poplatky 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Školné za EF SJ 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Školné za DF AJ 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Školné za NDŠ AJ 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Školné za NDŠ SJ 18 19M. Granátová12/12/201712/12/2017
Školné za NDŠ AJ 17 18M. Granátová12/13/201606/09/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.