Folder Veda a výskum

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Veda a výskum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Koncepcia výskumu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja do roku 2015I. Takáč12/13/201112/13/2011
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v študijnom programe Environmentálny manažment na akademický rok 2014/2015I. Takáč02/03/201403/28/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 6 of 6).

NameEnter folder
Research anglicka web stranka
ŠVK
Plán podujatí
Správy o vedecko-výskumnej činnosti
acta
zborníky a publikácie