Folder Študijné programy v AJ

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Študijné programy v AJ.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Študijný plán Európske rozvojové programy v anglickom jazyku
I. Takáč
11/22/2013
11/22/2013
Študijný plán inžinierskeho štúdia študijného programu Regionálny rozvoj
I. Takáč12/15/2011
12/15/2011
Študijný plán Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu v anglickom jazyku
I. Takáč
11/22/2013
11/22/2013
Študijný plán: Výučba v anglickom jazyku Európske rozvojové programy
12/15/2011
09/12/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.