Priečinok Študijné programy v AJ

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Študijné programy v AJ.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Študijný plán Európske rozvojové programy v anglickom jazyku
I. Takáč22.11.201322.11.2013
Študijný plán inžinierskeho štúdia študijného programu Regionálny rozvoj
I. Takáč15.12.2011
15.12.2011
Študijný plán Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu v anglickom jazyku
22.11.2013
22.11.2013
Študijný plán: Výučba v anglickom jazyku Európske rozvojové programy
15.12.201112.09.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.