Priečinok Aktuality

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Aktuality.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 28).

1-10 11-20 21-28

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Konzultačné hodiny KP
27.09.2013
24.02.2015
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry ekológie
I. Takáč30.09.2013
17.02.2015
Konzultačné hodiny na KEP
30.09.2013
12.02.2015
Súťaž o najlepšie logo pre "Konzorcium univerzít Jantárovej cesty"
I. Takáč07.12.2014
07.12.2014
Oznam o moznosti publikovania
I. Takáč15.10.2014
15.10.2014
zoznam kandidátov do AS SPU za študentov
10.10.2014
10.10.2014
aktuálny zoznam kandidátov do AS SPU za zamestnaneckú časť FEŠRR
09.10.201409.10.2014
Konzultačné hodiny KUR
27.09.2013
20.09.2014
Oznámenie o mieste a čase konania sa volieb do AS SPU v Nitre
17.09.2014
17.09.2014
motivačne štipendia 2014 FEŠRRI. Takáč06.05.201406.05.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.