Folder 2016

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2016.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Pozvánka na zasadnutie AS TF_30-11-2016V. Vozárová11/24/201611/30/2016
Zoznam členov AS TF, pracovných a volebných komisiíAktualizácia zoznamu členov FŠVKV. Vozárová10/04/201610/12/2016
Oznam o konaní doplňujúcich voliebOznam o konaní doplňujúcich volie...V. Vozárová09/26/201609/30/2016
Pozvánka na zasadnutie AS TF_19-09-2016V. Vozárová09/14/201609/14/2016
Pozvánka na zasadnutie AS TF_02-06-2016V. Vozárová05/27/201605/27/2016
Pozvánka na zasadnutie AS TF_27-04-2016V. Vozárová04/20/201605/27/2016
Dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v NitreDodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v N...V. Vozárová02/24/201603/02/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.