Priečinok Akademický senát

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Akademický senát.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Návrh Kandidáta na člena AS FESRR 2013
25.09.201325.09.2013
Rokovací poriadok AS FEŠRR
25.11.2011
12.12.2012
Štatút FEŠRR25.11.201112.12.2012
Zásady volieb do AS FEŠRR
25.11.2011
25.11.2011
Zásady volieb do AS SPU
I. Takáč25.11.201125.11.2011


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 4 z 4).

Názov
Vstup do priečinka
Zápisnice zo zasadnutia - AS
Správy o činnosti - AS
Dokumenty a vnutorne predpisy
Aktuality a oznamy