Folder Úradná tabuľa SPU

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Úradná tabuľa SPU.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Etický kódex zamestnancov SPU v Nitre
08/10/2016
08/11/2016
Pokyny k platbám 2012/2013
08/08/2012
08/08/2012
Kódy študijných odborovM. Urbanová04/04/201204/04/2012
Úprava katalógu predmetov 2012/2013
02/15/2012
02/15/2012
Platby študentov na SPUM. Urbanová02/14/201203/01/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Výročné správy o činnosti
Výročné správy o hospodárení