Priečinok Úradná tabuľa SPU

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Úradná tabuľa SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziťPríloha
Etický kódex zamestnancov SPU v Nitre 10.08.2016
11.08.2016
Pokyny k platbám 2012/2013
M. Urbanová
08.08.2012
08.08.2012
Kódy študijných odborovM. Urbanová
04.04.2012
04.04.2012
Úprava katalógu predmetov 2012/2013
M. Urbanová15.02.201215.02.2012
Platby študentov na SPUM. Urbanová
14.02.2012
01.03.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Výročné správy o činnosti
Výročné správy o hospodárení