Folder Dokumenty a tlačivá

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Dokumenty a tlačivá.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
DisplayAttachment
Examples of ducuments description using the ISO 690 citation style
K. Škriniarová
08/19/2013
08/19/2013
Kolektívna zmluva
01/11/2012
01/11/2012
Rozmiestnenie pracovísk a posluchární FEŠRR01/11/2012
01/11/2012
Sablona en version new
08/19/2013
08/19/2013
Š Vzorový návrh kandidáta do AS SPU pre voľby 15.10.2014
I. Takáč
09/28/2014
09/28/2014
Z Vzorový návrh kandidáta do AS SPU pre voľby 15.10.2014
I. Takáč
09/28/2014
09/28/2014
Zákon o vysokých školách
01/11/2012
02/21/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 11).

NameEnter folder
Dokumenty pre doktorandské štúdium
Usmernenie pre evidenciu projektov FEŠRR
Baltická univerzita
Študijné príručky
Formuláre a tlačivá pre záujemcov o štúdium
Príkazy, pokyny a usmernenia
Vnútorné predpisy SPU
Vnútorné predpisy FEŠRR
Formuláre a tlačivá pre študentov
Formuláre a tlačivá pre zamestnancov