Folder Vnútorné predpisy FEŠRR

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy FEŠRR.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10 11-14

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Dodatok k statutu FESRRI. Takáč11/28/201210/03/2013
Doplnok 1/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč10/03/201310/03/2013
Doplnok 2/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč10/03/201310/03/2013
Doplnok 3/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč10/03/201310/03/2013
Doplnok 4/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč10/22/201310/22/2013
Odporúčané referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľovI. Takáč01/11/201201/11/2012
Organizačný poriadokL. Gabríny01/11/201211/28/2012
Rokovací poriadok AS FEŠRRI. Takáč01/11/201201/11/2012
Rokovací poriadok Vedeckej rady FEŠRRI. Takáč01/11/201201/11/2012
Smernica - systém priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch FEŠRR SPU v NitreL. Gabríny01/30/201301/30/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.