Folder Vnútorné predpisy FEŠRR

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy FEŠRR.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Dodatok k statutu FESRR
11/28/2012
10/03/2013
Doplnok 1/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
10/03/2013
10/03/2013
Doplnok 2/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč10/03/201310/03/2013
Doplnok 3/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
10/03/2013
10/03/2013
Doplnok 4/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
10/22/2013
10/22/2013
Odporúčané referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľovI. Takáč01/11/2012
01/11/2012
Organizačný poriadok
01/11/2012
11/28/2012
Rokovací poriadok AS FEŠRR
01/11/201201/11/2012
Rokovací poriadok Vedeckej rady FEŠRR
I. Takáč
01/11/2012
01/11/2012
Smernica - systém priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch FEŠRR SPU v Nitre
L. Gabríny
01/30/2013
01/30/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.