Priečinok Vnútorné predpisy FEŠRR

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy FEŠRR.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dodatok k statutu FESRR
I. Takáč
28.11.2012
03.10.2013
Doplnok 1/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
03.10.201303.10.2013
Doplnok 2/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
03.10.2013
03.10.2013
Doplnok 3/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRR
I. Takáč
03.10.2013
03.10.2013
Doplnok 4/2013 k Zásadam volieb do AS FEŠRRI. Takáč22.10.201322.10.2013
Odporúčané referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľov
11.01.201211.01.2012
Organizačný poriadok
L. Gabríny11.01.201228.11.2012
Rokovací poriadok AS FEŠRR
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Rokovací poriadok Vedeckej rady FEŠRR
I. Takáč11.01.2012
11.01.2012
Smernica - systém priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch FEŠRR SPU v Nitre
L. Gabríny30.01.201330.01.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.