Folder Príkazy, pokyny a usmernenia

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Príkazy, pokyny a usmernenia.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 15).

1-10 11-15

NameComments
Entered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
01/11/2012
01/11/2012
Metodické usmernenie príloha 1
I. Takáč01/11/2012
01/11/2012
Metodické usmernenie príloha 2I. Takáč
01/11/2012
01/11/2012
Metodické usmernenie príloha 3
I. Takáč01/11/2012
01/11/2012
Návrhový list
I. Takáč01/11/201201/11/2012
Pokyny pre školiteľov záverečných prác na FEŠRR SPU v Nitre pri vedení záverečných prác
I. Takáč
01/11/2012
01/11/2012
Pokyny pre študentov pre realizáciu mobilít v rámci medzinárodných vzdelávacích programov
I. Takáč01/11/2012
07/20/2014
Prehlásenia
I. Takáč
01/11/2012
01/11/2012
Smernica č. 30/2010-ÚPaVO o záverečných prácach a kvalifikačnej práci účinná od 1.09.2010I. Takáč
01/11/2012
01/11/2012
Usmernenie dekanky fakulty pre zadávanie záverečných prác (diplomových a bakalárskych prác) v ak. roku 2013/14
I. Takáč10/28/2013
10/28/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.