Folder Príkazy, pokyny a usmernenia

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Príkazy, pokyny a usmernenia.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 15).

1-10 11-15

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaníI. Takáč01/11/201201/11/2012
Metodické usmernenie príloha 1I. Takáč01/11/201201/11/2012
Metodické usmernenie príloha 2I. Takáč01/11/201201/11/2012
Metodické usmernenie príloha 3I. Takáč01/11/201201/11/2012
Návrhový listI. Takáč01/11/201201/11/2012
Pokyny pre školiteľov záverečných prác na FEŠRR SPU v Nitre pri vedení záverečných prácI. Takáč01/11/201201/11/2012
Pokyny pre študentov pre realizáciu mobilít v rámci medzinárodných vzdelávacích programovI. Takáč01/11/201207/20/2014
PrehláseniaI. Takáč01/11/201201/11/2012
Smernica č. 30/2010-ÚPaVO o záverečných prácach a kvalifikačnej práci účinná od 1.09.2010I. Takáč01/11/201201/11/2012
Usmernenie dekanky fakulty pre zadávanie záverečných prác (diplomových a bakalárskych prác) v ak. roku 2013/14I. Takáč10/28/201310/28/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.