Priečinok Príkazy, pokyny a usmernenia

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Príkazy, pokyny a usmernenia.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 15).

1-10 11-15

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaníI. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Metodické usmernenie príloha 1
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Metodické usmernenie príloha 2
11.01.201211.01.2012
Metodické usmernenie príloha 3I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Návrhový listI. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Pokyny pre školiteľov záverečných prác na FEŠRR SPU v Nitre pri vedení záverečných prácI. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Pokyny pre študentov pre realizáciu mobilít v rámci medzinárodných vzdelávacích programov
I. Takáč
11.01.2012
20.07.2014
Prehlásenia
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Smernica č. 30/2010-ÚPaVO o záverečných prácach a kvalifikačnej práci účinná od 1.09.2010
11.01.2012
11.01.2012
Usmernenie dekanky fakulty pre zadávanie záverečných prác (diplomových a bakalárskych prác) v ak. roku 2013/14
I. Takáč
28.10.2013
28.10.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.