Priečinok Študijné príručky

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Študijné príručky.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2009/2010
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2010/2011
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2011/2012
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2012/2013
28.11.2012
28.11.2012
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2013/2014
23.08.2013
23.08.2013
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2014/2015
22.08.2014
22.08.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.