Folder Formuláre a tlačivá pre študentov

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Formuláre a tlačivá pre študentov.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 6 of 6).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Dohoda o odbornej praxi študentaI. Takáč01/11/201201/28/2014
Dohoda o odbornej praxi študenta v anglickom jazykuI. Takáč01/11/201201/11/2012
pre absolventov univerzityK. Škriniarová08/05/201308/05/2013
Všeobecný vzor žiadosti o prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, predĺženie skúškového obdobia, opakovanie predmetov, uznávanie semestrálnych skúšok, individuálny študijný plán atď...I. Takáč01/11/201201/22/2015
Žiadosť o uznanie jazykovej skúšky I. Takáč01/11/201203/11/2013
Žiadosť o zmenu školnéhoL. Gabríny01/11/201211/28/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.