Priečinok bakalarske programy

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku bakalarske programy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
kod stud odbor bc
28.03.2014
04.02.2020
VLU
11.02.2016
05.04.2019
VSP
J. Polák
11.02.2016
05.04.2019
HIP
11.02.201604.04.2019
UPR
11.02.2016
04.04.2019
SCH
11.02.201604.04.2019
MZV
11.02.2016
04.04.2019
MRV11.02.2016
04.04.2019
EKO
J. Polák11.02.2016
04.04.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
externé
Anglické