Priečinok projekty

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku projekty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
dvp vega13.01.2012
05.04.2019
dvp kega
J. Polák13.01.201205.04.2019
dvp ga13.01.2012
05.04.2019
prhc
J. Polák
13.01.2012
27.02.2019
mvp
J. Polák
13.01.2012
27.02.2019
vtp apvv
J. Polák
13.01.2012
27.02.2019
mps eu13.01.2012
27.02.2019
vp rp eu
J. Polák
13.01.2012
12.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.