Priečinok Zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z..

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 5 z 5).

Názov
Vstup do priečinka
Stavebné práce
Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.
Tovary, okrem potravín
Služby uvedené v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.
Tovary, ktorými sú potraviny