Folder Stavebné práce

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Stavebné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Modernizácia vstupov a výstupov do/z areálu verejného obstarávateľa v Nitre
E. Kolníková11/15/201611/15/2016
Modernizácia vstupov a výstupov do/z areálu verejného obstarávateľa v Nitre
Príloha k výzve
E. Kolníková
11/15/2016
11/15/2016
Oprava nájomného bytu na predmostí
Výzva na predloženie ponuky
V. Baláž
10/12/2016
10/12/2016
Oprava nájomného bytu na predmostí - výkaz výmer
Pridaný dokument - Výkaz výmer - ...
10/12/2016
10/12/2016
Oprava pretekajúcej strechy prístavby – žeriavovne - Katedry ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Výzva na predloženie ponuky
V. Baláž
03/28/2018
03/28/2018
Oprava pretekajúcej strechy prístavby Katedry ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Oprava pretekajúcej strechy príst...
10/30/2017
10/30/2017
Oprava vodovodnej stupačky v pavilóne E
Výzva na predloženie ponuky
09/06/2016
09/06/2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda
07/21/2016
07/21/2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda II.V. Baláž07/21/201607/21/2016
Statický posudok na spojovaciu chodbu KHBP . Ing. Bojda III.
07/21/2016
07/21/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 32).

Name
Enter folder
Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra
Výstavba chodníka a oplotenia v areáli SPU v Nitre
Výstavba pergoly v Botanickej záhrade SPU v Nitre - opakovaná výzva
Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť
Areálové osvetlenie SPU v Nitre
Ručné maľovanie interiérov, lokálna oprava omietok v prednáškarňach SPU v Nitre
Oprava miestností č.100 pre katedru chémie v suteréne pavilónu CH
Oprava služobného bytu v ŠD Mladosť
Rekonštrukcia inštalácií v konferenčnej sále ŠD Mladosť
Rekonštrukcia vínneho hospodárstva v Oponiciach