Folder Tovary, okrem potravín

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Tovary, okrem potravín.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Bezkontaktné karty pre preukazy ISIC a obaly
Prieskum trhu - výzva na cenovú p...
P. Škrovina06/07/2018
06/07/2018
Bezkontaktné karty pre preukazy ISIC a obalyPrieskum trhu - výzva na cenovú p...
05/15/2020
05/15/2020
Dodávka a montáž klimatizácií
Dodávka a montáž klimatizácií do ...P. Škrovina
05/25/2018
05/25/2018
Dodávka stolov do študovne ŠDaJ SPU v Nitre
07/27/2018
07/27/2018
Obstaranie nábytku
Výzva na predloženie ponuky
07/27/2017
07/27/2017
"Ovocinárske náradie" v rámci projektu: zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI- SPU v NitreVýzva na predloženie ponuky 09/27/2018
09/27/2018
Spektrofotometer PGI T92+ (UV-VIS) so zabudovaným PCVýzva na predloženie ponuky + Prí...10/31/201810/31/2018
Spevnené jednolôžkové postele pre ŠDaJ SPU v Nitre
07/26/2018
07/26/2018
Školský nábytok a súvisiace práce vrátane elektroinštalačných
Prieskum trhu na obstaranie škols...07/27/201807/27/2018
špecifické chemikálie
Výzva
I. Kružlíková
06/13/2016
06/13/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 9 of 9).

NameEnter folder
Konfuciova trieda
„Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“
Nákladné motorové vozidlo k praktickej výučbe študentov SPU v Nitre
Traktor s príslušenstvom
Laboratórne príslušenstvo
Interiérové vybavenie pre FZKI SPU
Dodávka nábytku pre ŠD Mladosť
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre SPU v Nitre
Dodávka papierových hygienických potrieb pre SPU v Nitre