Folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 30).

1-10 11-20 21-30

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Demontáže a montáže technologických zariadení pre Bioplynovú stanicuvýzva na predloženie ponukyĽ. Civáňová03/31/201703/31/2017
Dodávka zabezpečovacieho systému – rozšírenie existujúceho zabezpečovacieho systémuVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová11/12/201811/12/2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z V. Baláž06/18/201806/18/2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z  Výzva na predloženie ponuky V. Baláž06/18/201806/18/2018
Doplnenie kamerového systémuvýzva na predloženie ponukyM. Cigáňová06/01/201806/01/2018
Dopravné služby - medzinárodná preprava osôb na festival "Sa Corona Arrubia"VýzvaI. Kružlíková05/26/201705/26/2017
Inovácia prístupu do systému číselníky na Portáli VŠ vrátane web services - súťaž je zrušenáVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová11/07/201811/09/2018
Klimatizácia a vzduchotechnika VC ABTPredmetom zákazky je vykonanie od...A. Kentošová07/11/201607/11/2016
Konzultačná činnosť a odborné poradenstvoVýzva na predloženie ponukyE. Kolníková08/27/201808/27/2018
Obnova existujúceho prístupového systémuVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová11/19/201811/19/2018


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 15).

NameEnter folder
Výzva - Oprava vonkajšej a vnútornej netesniacej kanalizácie pred a v budove Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra.“
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Servis zdvíhacích zariadení
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl
Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre - Hala BH
Účtovné poradenstvo
Energetický audit pre CUŠ
Web aplikácia na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele - Zákazka zrušená
ŠD Pribina - predprojektová príprava