Priečinok Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1 z.č. 343/2015 Z.z..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 30).

1-10 11-20 21-30

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Demontáže a montáže technologických zariadení pre Bioplynovú stanicuvýzva na predloženie ponukyĽ. Civáňová31.03.201731.03.2017
Dodávka zabezpečovacieho systému – rozšírenie existujúceho zabezpečovacieho systémuVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová12.11.201812.11.2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z V. Baláž18.06.201818.06.2018
Doplnenia zabezpečovacieho systému pre odstávku prívodu plynu k spotrebičom Katedry mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z  Výzva na predloženie ponuky V. Baláž18.06.201818.06.2018
Doplnenie kamerového systémuvýzva na predloženie ponukyM. Cigáňová01.06.201801.06.2018
Dopravné služby - medzinárodná preprava osôb na festival "Sa Corona Arrubia"VýzvaI. Kružlíková26.05.201726.05.2017
Inovácia prístupu do systému číselníky na Portáli VŠ vrátane web services - súťaž je zrušenáVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová07.11.201809.11.2018
Klimatizácia a vzduchotechnika VC ABTPredmetom zákazky je vykonanie od...A. Kentošová11.07.201611.07.2016
Konzultačná činnosť a odborné poradenstvoVýzva na predloženie ponukyE. Kolníková27.08.201827.08.2018
Obnova existujúceho prístupového systémuVýzva na predloženie cenovej ponukyD. Tóthová19.11.201819.11.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 17).

NázovVstup do priečinka
Knižnično informačný systém pre SlPK
Výzva - Oprava vonkajšej a vnútornej netesniacej kanalizácie pred a v budove Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra.“
Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti
Servis zdvíhacích zariadení
Projektová dokumentácia - Kreatívne centrum - Zákazka zrušená
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému s názvom Register vysokých škôl
Vytvorenie web aplikácie na reportovanie a grafické štatistické ukazovatele z bázy dát
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre - Hala BH
Účtovné poradenstvo
Energetický audit pre CUŠ