Folder Grantová agentúra SPU

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Grantová agentúra SPU.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Hodnotiaca správa GA SPUJ. Ondrejičková06/16/201610/11/2019
ŽIadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projektJ. Ondrejičková06/16/201610/11/2019
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2019J. Ondrejičková12/13/201812/13/2018
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2019/2020J. Ondrejičková08/26/201808/26/2018
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2017J. Ondrejičková09/29/201709/29/2017
Výzva GA SPU na rok 2017_2018J. Ondrejičková06/14/201706/14/2017
GA SPU - rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkovJ. Ondrejičková09/27/201604/04/2017
Smernica pre činnosť GA SPUJ. Ondrejičková06/16/201607/07/2016
Výzva na predkladanie projektov 2016/2017J. Ondrejičková06/30/201606/30/2016
Dotazník pre posudzovateľaJ. Ondrejičková06/16/201606/16/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2020/2021
Projekty financované od roku 2020 a pokračujúce v riešení v roku 2020