Folder Grantová agentúra SPU

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Grantová agentúra SPU.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachment
Hodnotiaca správa GA SPU
J. Ondrejičková06/16/201610/11/2019
ŽIadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projekt
06/16/201610/11/2019
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2019
J. Ondrejičková12/13/2018
12/13/2018
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2019/2020
08/26/2018
08/26/2018
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2017
09/29/2017
09/29/2017
Výzva GA SPU na rok 2017_2018
J. Ondrejičková
06/14/2017
06/14/2017
GA SPU - rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov
09/27/2016
04/04/2017
Smernica pre činnosť GA SPU
06/16/2016
07/07/2016
Výzva na predkladanie projektov 2016/2017
06/30/2016
06/30/2016
Dotazník pre posudzovateľa
J. Ondrejičková
06/16/2016
06/16/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2020/2021
Projekty financované od roku 2020 a pokračujúce v riešení v roku 2020