Priečinok Grantová agentúra SPU

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Grantová agentúra SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Hodnotiaca správa GA SPUJ. Ondrejičková
16.06.2016
11.10.2019
ŽIadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projekt
16.06.2016
11.10.2019
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2019J. Ondrejičková
13.12.2018
13.12.2018
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2019/2020
J. Ondrejičková26.08.201826.08.2018
Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na rok 2017
J. Ondrejičková
29.09.2017
29.09.2017
Výzva GA SPU na rok 2017_2018
J. Ondrejičková
14.06.2017
14.06.2017
GA SPU - rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov
27.09.2016
04.04.2017
Smernica pre činnosť GA SPU
J. Ondrejičková16.06.201607.07.2016
Výzva na predkladanie projektov 2016/201730.06.201630.06.2016
Dotazník pre posudzovateľa
16.06.201616.06.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2020/2021
Projekty financované od roku 2020 a pokračujúce v riešení v roku 2020