Priečinok Dekani

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dekani.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 17).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Šťastný
13.10.2016
13.10.2016
ŠpaldonJ. Polák13.10.201613.10.2016
Sidor
13.10.2016
13.10.2016
Paška
13.10.201613.10.2016
Ondrišík
J. Polák
13.10.2016
13.10.2016
MichalíkJ. Polák
13.10.2016
13.10.2016
Lacko - Bartošová13.10.201613.10.2016
Labuda13.10.2016
13.10.2016
Kresan
J. Polák13.10.201613.10.2016
Krajčovič
J. Polák13.10.2016
13.10.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.