Priečinok Ing. Patrik Rovný, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Patrik Rovný, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Vymenúvacie konanie
03.05.2017
03.05.2017
Dekrét02.05.201702.05.2017
Návrh na udelenie titulu docent
11.04.201711.04.2017
PozvánkaE. Kaliariková
02.03.2017
02.03.2017
Oponentský posudok doc. Kubíčková
E. Kaliariková14.02.2017
14.02.2017
Oponentský posudok prof. Bandlerová
E. Kaliariková10.02.2017
10.02.2017
Oponentský posudok prof. Szabo
25.01.201725.01.2017
Profesijný životopis
21.11.2016
21.11.2016
Súhlas dotknutej osoby
21.11.2016
21.11.2016
Rozhodnutie Vedeckej rady FEM SPU v Nitre
18.11.201618.11.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Výpis zo zasadnutia VR FEM SPU
Prezenčná listina VR FEM SPU, 10.4.2017
Publikačná činnosť