Priečinok Stavebné úpravy vstupného schodiska do ŠD A. Bernoláka

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Stavebné úpravy vstupného schodiska do ŠD A. Bernoláka.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
A 08
12.06.2017
12.06.2017
A 07
12.06.2017
12.06.2017
A 06
12.06.2017
12.06.2017
A 05
12.06.2017
12.06.2017
A 04
12.06.2017
12.06.2017
A 03
12.06.2017
12.06.2017
A 02
E. Kolníková
12.06.2017
12.06.2017
A 01- technická správa
12.06.2017
12.06.2017
výkaz výmer zadanie 3.časť
12.06.2017
12.06.2017
Výkaz výmer - zadanie 2. časť
12.06.2017
12.06.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.