Priečinok Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ
Záznam z obhliadky
22.08.2017
22.08.2017
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ
Priloha 4
11.08.2017
11.08.2017
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ
Priloha 3
I. Kružlíková
11.08.2017
11.08.2017
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZPriloha 2I. Kružlíková
11.08.2017
11.08.2017
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ
Priloha 1
11.08.201711.08.2017
Rekonštrukcia strechy v Jazdeckom centre KŠZ
VýzvaI. Kružlíková
11.08.2017
11.08.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.