Priečinok Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Záznam s obhliadky
10.10.2017
10.10.2017
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o súhlase s OP
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 11
A. Kentošová04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 10
A. Kentošová
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 9
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 8
04.10.201704.10.2017
Príloha č.7
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 6
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 5
04.10.2017
04.10.2017
Príloha č. 4 _ Návrh Zmluvy o dielo
04.10.2017
04.10.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.