Priečinok Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č. 6 a 7
A. Kentošová
24.10.2017
24.10.2017
Príloha č.5 Náčrt brán
24.10.2017
24.10.2017
Príloha č.4 - návrh Zmluvy o dielo24.10.2017
24.10.2017
Príloha č.3
A. Kentošová
24.10.2017
24.10.2017
Príloha č.2A. Kentošová24.10.2017
24.10.2017
Príloha č.1 _ Výkaz výmer
A. Kentošová
24.10.2017
24.10.2017
Výzva na predloženie ponuky
24.10.2017
24.10.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.