Priečinok „Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku „Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
„Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“ - Kúpna zmluvaKúpna zmluva
14.11.2017
14.11.2017
„Dodávka a montáž tieniacich žalúzií pre Technickú fakultu a čitáreň pod aulou SPU Nitra.“ - Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
14.11.2017
14.11.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.