Priečinok Ing. Radovan Savov, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Radovan Savov, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
DekrétE. Kaliariková09.05.201809.05.2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU 24.4.2018 E. Kaliariková26.04.201826.04.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre z 24.4.2018E. Kaliariková26.04.201826.04.2018
Návrh na udelenie titulu docentE. Kaliariková25.04.201825.04.2018
Oponentský posudok prof. TicháE. Kaliariková21.03.201821.03.2018
Oponentský posudok prof. NagyováE. Kaliariková14.03.201814.03.2018
Oponentský posudok doc. ChládkováE. Kaliariková29.01.201829.01.2018
Profesijný životopisE. Kaliariková08.12.201708.12.2017
Plnenie minimálnych kritériíE. Kaliariková08.12.201708.12.2017
Súhlas dotknutej osobyE. Kaliariková04.12.201704.12.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Publikačná činnosť