Priečinok Ing. Radovan Savov, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Radovan Savov, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
09.05.2018
09.05.2018
Prezenčná listina z VR FEM SPU 24.4.2018 E. Kaliariková
26.04.2018
26.04.2018
Rozhodnutie VR FEM SPU v Nitre z 24.4.2018
26.04.2018
26.04.2018
Návrh na udelenie titulu docent
E. Kaliariková
25.04.2018
25.04.2018
Oponentský posudok prof. Tichá
21.03.201821.03.2018
Oponentský posudok prof. Nagyová
14.03.201814.03.2018
Oponentský posudok doc. Chládková
E. Kaliariková29.01.201829.01.2018
Profesijný životopis
E. Kaliariková
08.12.2017
08.12.2017
Plnenie minimálnych kritérií
E. Kaliariková08.12.2017
08.12.2017
Súhlas dotknutej osoby
04.12.2017
04.12.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Publikačná činnosť