Priečinok Publikačná činnosť katedier FBP

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Publikačná činnosť katedier FBP.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekanát Fakulty biotechnológie a potravinárstva
M. Urbanová16.01.201217.01.2012
Katedra biochémie a biotechnológie M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra fyziológie živočíchov
16.01.2012
17.01.2012
Katedra hodnotenia a spracovania živočíš.produktov
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra chémie
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra mikrobiológie
16.01.2012
17.01.2012
Katedra skladovania a spracovania rastl. produktov M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.