Priečinok Publikačná činnosť katedier FEM

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Publikačná činnosť katedier FEM.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Centrum informačných technológií FEM
M. Urbanová16.01.2012
17.01.2012
Dekanát FEM
16.01.2012
17.01.2012
Katedra ekonomiky M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra financií
M. Urbanová16.01.2012
17.01.2012
Katedra informačných systémov
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012
Katedra informatiky
16.01.201217.01.2012
Katedra manažmentu
16.01.2012
17.01.2012
Katedra marketingu
M. Urbanová16.01.201217.01.2012
Katedra matematiky
16.01.2012
17.01.2012
Katedra odborného jazykového vzdelávania
M. Urbanová
16.01.2012
17.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.