Folder Medzinárodná spolupráca

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Medzinárodná spolupráca.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 19).

NameEnter folder
Exchange students
Výročné správy
Aktuálne výzvy na podávanie projektov
Erasmus - staz - dokumenty
Erasmus - dokumenty
Grantovy program ZEMO
ECTS Information Package
Leonardo Da Vinci - Absolventské stáže
Zahraničné mobility študentov -Iné
Bilaterálna spolupráca - zmluvy SPU