Priečinok Podlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Podlimitné zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z..

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 7 z 7).

Názov
Vstup do priečinka
SPU/PZ/22/2013 - Motorové vozidlo pre praktickú výučbu
SPU/VS/17/2013 - Rekonštrukcia a zateplenie fasády ŠD Mladosť – II.etapa
SPU/VS/25/2013 - „Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou“
SPU/VS/19/2013 - Výmena rozvodov ÚK a vykurovacích telies ŠD Mladosť“
SPU/VS/24/2013 - Rekonštrukcia objektov SPU v Nitre
Servis zdvíhacích zariadení - SPU/VS/28/2013
SPU/RKBZ/30/ - Prevádzka centrálnych informačných systémov - Portál VŠ a Elektronická prihláška