Folder Podlimitné zákazky podľa zákona č.343/2015 Z.z.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Podlimitné zákazky podľa zákona č.343/2015 Z.z..

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 5 of 5).

NameEnter folder
Služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1
Tovary, ktorými sú potraviny
Stavebné práce
Služby uvedené v prílohe č. 1
Tovary, okrem potravín